Freedom and soul

Privacybeleid

SSL-encrypted
Deze website is SSL beveiligd, dit zorgt ervoor dat al jouw informatie encrypted (beveiligd en versleuteld) wordt.

Privacyverklaring

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Freedom and Soul verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

➥ Voor- en achternaam
➥ Adresgegevens
➥ E-mailadres
➥ Gegevens over uw activiteiten op onze website
➥ IP-adres
➥ Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via –support@FreedomandSoul.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Freedom and Soul verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:


➥ Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
➥ Om goederen en diensten bij jou af te leveren
➥ Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang we je gegevens bewaren

Freedom and Soul zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 3 maanden, op een non-actief account. Op een actief account worden de bewaargegevens met 3 maanden verlengt op de datum van uitloggen.


Delen met anderen

Freedom and Soul verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Freedom and Soul gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@FreedomandSoul.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Freedom and Soul zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek reageren.


Beveiliging

Freedom and Soul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@FreedomandSoul.eu Freedom and Soul heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

➥ Anti-virus
➥ Firewall & monitoring
➥ Alle gegevens worden geheel versleuteld via SSL verstuurd tussen de klant en de server. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Heb je vragen of opmerkingen, stel ze gerust via support@freedomandsoul.eu